Wednesday 20 May 2020

VRIMAT E ZEZA: NJË BETIM I MADH

Betohem në shuarjen (perëndimin) e yjeve. E ai është betim i madh, sikur ta dini!                                               Surja – Vakia`h – 75 -76   Shprehja”vendi që kanë rënë”e që  në ajetin 75 e përkthyem në vendet që  kanë rënë  yllet,në arabisht deklarohet […]

Continue Reading...