Tuesday 21 January 2020

TË GJITHË PEJGAMBERËT E KANË PROPAGUAR ISLAMIN

Të gjithë pejgamberët, prej te Ademi a.s., Kurani i paraqet si myslimanë. Fjala “mysliman” e tregon atë që është i përkushtuar ndaj Allahut të Lartësuar. Përveç kësaj, kjo fjalë tregon edhe “paqe” dhe “të jesh në siguri”. Sipas konstatimit te […]

Continue Reading...