Wednesday 27 May 2020

FORMIMI I ESHTRAVE DHE MBULIMI ME MISH

Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi, e atë copë mishi e shndërruam në eshtra, edhe eshtrave ua veshëm mishin… El- Mu’minun 14. …shiko se si i kombinojmë eshtrat […]

Continue Reading...