Wednesday 23 October 2019

SHKUARJA NË HËNË

Dhe në hënën kur ajo është e plotë. Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje. E, çka kanë ata që nuk besojnë? Surja Inshikak 18-20 Në regjistrimin e kujtesës e shumë prej nesh,Hëna është një simbol i pamjeve të […]

Continue Reading...