Friday 14 February 2020

Qielli Është Ngritur Pa Shtylla

All-llahu është Ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyllë… Err-Rr’ad 2 Kurani, ishte e pamundur të shqiptohet si e vërtetë shkencore në nivelin arsimorë të periudhës së Pejgamberit, por llogaritej si e vetmja mrekulli. Derisa orvateshim ti tregojmë disa mrekulli […]

Continue Reading...