Saturday 23 May 2020

Rrugët e Plasaritura në Sipërfaqe të Tokës

Edhe tokën që çahet për bimë. Tarik 12. Një ajet më para se ky ( tarik 11), duke tërhequr vëmendjen në veçorit rikthyese të qiellit sinjalizon në përbërjet e panjohura për njerëzit që jetuan para 1400 viteve (këtë temë shqyrtuam […]

Continue Reading...

YLL ME TROKITJE

Pasha qiellin dhe yllin ndriçues (të natës)! E ku e di ti se çka është tariku - trokitësi? Ai është ylli që shpon (errësirën me dritë).