Saturday 23 May 2020

ÇDO NJËRA NË NJË TRAJEKTORE – ORBITE

Ai është që krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe secili prej tyre noton në orbitë. Surja El Enbija – 33 Në ajet fjala që përkthyem “çdo gjë” në Arabisht është “kullu”. Kjo fjalë ka kuptimin “ të gjithë, […]

Continue Reading...