Wednesday 23 October 2019

TRAJEKTORI I HËNËS

Edhe Hënës i kemi caktuar fazat (pozicionet) derisa të kthehet në trajtën e harkut (rrem i hurmës së tharë). Surja Jasin 39 Hëna,kur bashkohet me satelitet e tjerë të sistemit të Diellit,bëhet një satelit shumë i madh. Ekzistojnë teori të […]

Continue Reading...