Wednesday 27 May 2020

VËSHTIRËSIA E PA REZISTUESHME E NGRITJES NË QIELL

Atë që dëshiron ta lërë të humbur, zemrën e tij ia bën shumë të ngusht sikur të ngjitej në qiell. Kështu All-llahu lëshon dënimin mbi ata që nuk besojnë. El – En’am 125. Ajo që ndodhë tek disa persona ngushtimi […]

Continue Reading...