Tuesday 18 February 2020

ËSHTË NJË MENY E PËRZIER

Ne e krijuam njeriun prej një uji të bashkëdyzuar për ta sprovuar atë, andaj e bëmë të dëgjojë e të shohë. El- İnsan 2. Në saje të zbulimit të mikroskopit dhe zhvillimit të tij u bë e mundur të bëhen […]

Continue Reading...