Monday 23 March 2020

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

Ata të cilët e mohojnë se Kurani është zbritur nga Allahu, thonë se Pejgamberi e ka trilluar Kuranin. Mirë, por si do e sqarojnë se Muhammedi a.s. është i vetmi njeri që në historinë e botës, qysh para viteve 1900-ta […]

Continue Reading...

FUQIA GRAVITACIONE DHE LËVIZJE

Betohem fuqimisht në yjet që tërhiqen (ditën, e ndriçojnë natën) Që udhëtojnë e fshihen (si dreri në strofkë)

FAZA E GAZIT E GJITHËSISË

Para se të kalojmë në shprehjen e këtij ajeti të mrekullueshëm sëpari të tregojmë disa pika në lidhje me përkthimin e këtij ajeti. Në fillim të ajetit fjala