Monday 21 October 2019

Sikur edhe Mos ta Vërenim Bota Rrotullohet

E i sheh kodrat e mendon se ato janë të palëvizshme, ndërsa ato lëvizin si retë, (kjo është) mjeshtëri e All-llahut që përsosi çdo send, e Ai është hollësisht i njohur se çka punoni. En-Neml 88. Pejzash më konstantë në […]

Continue Reading...

NJË COPË MISHI I PËRTYPUR

Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi…El- Mu’minun 14. Kurani ekspozon edhe një mrekulli pas fazës (alaka) varur

GJATË QËNDRIMIT VARUR NË MURIN E MITRËS

Ajetin që kemi përkthyer si “diçka që mbahet varur” fjalën që përkthyem është “alak”. Kuptimi thelbësor i kësaj fjale është “lënda që nenë varur, duke u mbajtur”. Për

ËSHTË NJË MENY E PËRZIER

Ne e krijuam njeriun prej një uji të bashkëdyzuar për ta sprovuar atë, andaj e bëmë të dëgjojë e të shohë. El- İnsan 2. Në saje të zbulimit të