Tuesday 07 April 2020

Sikur edhe Mos ta Vërenim Bota Rrotullohet

E i sheh kodrat e mendon se ato janë të palëvizshme, ndërsa ato lëvizin si retë, (kjo është) mjeshtëri e All-llahut që përsosi çdo send, e Ai është hollësisht i njohur se çka punoni. En-Neml 88. Pejzash më konstantë në […]

Continue Reading...