Tuesday 18 February 2020

Trashësia) Diametri i Botës dhe Kozmosit

O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë (por ju nuk e keni atë). Err-Rrahman 33. Në ajetin […]

Continue Reading...