Tuesday 19 May 2020

JEMI KRIJUAR PREJ ASGJËJE

JEMI KRIJUAR PREJ ASGJËJE Ai është shpikës i qiejve e i tokës (pa kurrfarë modeli të mëparshëm) e kur dëshiron diçka, ai vetëm i thotë: “Bëhu!” në atë moment bëhet. El-Bekare 117 Fjala “ibda” që përmendet në këtë ajet ka […]

Continue Reading...

FAZA E GAZIT E GJITHËSISË

Para se të kalojmë në shprehjen e këtij ajeti të mrekullueshëm sëpari të tregojmë disa pika në lidhje me përkthimin e këtij ajeti. Në fillim të ajetit fjala