Tuesday 18 February 2020

SHKUARJA NË HËNË

Dhe në hënën kur ajo është e plotë. Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje. E, çka kanë ata që nuk besojnë? Surja Inshikak 18-20 Në regjistrimin e kujtesës e shumë prej nesh,Hëna është një simbol i pamjeve të […]

Continue Reading...

TRAJEKTORI I HËNËS

Edhe Hënës i kemi caktuar fazat (pozicionet) derisa të kthehet në trajtën e harkut (rrem i hurmës së tharë).

ÇDO NJËRA NË NJË TRAJEKTORE – ORBITE

Ai është që krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe secili prej tyre noton në orbitë.