Thursday 21 May 2020

NJË COPË MISHI I PËRTYPUR

Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi…El- Mu’minun 14. Kurani ekspozon edhe një mrekulli pas fazës (alaka) varur duke u mbajtur në mitrën e nënës pas së cilës thotë […]

Continue Reading...

GJATË QËNDRIMIT VARUR NË MURIN E MITRËS

Ajetin që kemi përkthyer si “diçka që mbahet varur” fjalën që përkthyem është “alak”. Kuptimi thelbësor i kësaj fjale është “lënda që nenë varur, duke u mbajtur”. Për