Thursday 26 March 2020

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

Ata të cilët e mohojnë se Kurani është zbritur nga Allahu, thonë se Pejgamberi e ka trilluar Kuranin. Mirë, por si do e sqarojnë se Muhammedi a.s. është i vetmi njeri që në historinë e botës, qysh para viteve 1900-ta […]

Continue Reading...

RELATIVITETI I KOHËS U SHPJEGUA PARA 1400 VITEVE

Ai është që udhëheq çështjen (e të gjitha krijesave) prej qiellit në tokë, pastaj ajo (çështja) ngrihet te Ai në një ditë që sipas llogarisë suaj është sa

FUQIA GRAVITACIONE DHE LËVIZJE

Betohem fuqimisht në yjet që tërhiqen (ditën, e ndriçojnë natën) Që udhëtojnë e fshihen (si dreri në strofkë)