Tuesday 18 February 2020

FITORJA E ROMAKËVE

Në kohën e shpalljes së këtyre ajeteve, bizantinët (romakët) ishin të krishterë, ndërsa persianët (iranianët) ishin adhurues të zjarrit. Fitorja e persianëve në luftë që ishte zhvilluar ndërmjet bizantinëve dhe persianëve, i kishte goditur edhe myslimanët, sepse të krishterët sikurse […]

Continue Reading...