Tuesday 18 February 2020

Kthimi i Qiellit Mbrapa

Pasha qiellin që kohë pas kohe kthehen me shi. Et-Tarik 11. Shprehja “rexh” në ajetin e lartcekur në gjuhën Arabe jep kuptimin me e kthye prapa, me e rrotulluar. Nga kushtet që jeta jonë nuk mundë të paramendohet me mungesën […]

Continue Reading...