Wednesday 27 May 2020

FOLENË BLETA FEMËR E NDËRTON

Zoti yt i dha instinkt bletës: “Ndërto shtëpi nëpër kodra (male), nëpër drunj (pemë) dhe nëpër kulmet që ata (njerëzit) i ndërtojnë. En- Nahl 68. Kurani, derisa shpjegon mjaltin e bletës përdorën formën e gjinisë femërore të foljes. Në gjuhën […]

Continue Reading...

GJALLËRİMI I TOKËS ME DRIDHJE DHE ME FRYRJE

….E ti e sheh tokën e tharë - të vdekur, e kur Ne ia lëshojmë asaj ujin ajo gjallërohet, shtohet dhe nga të gjitha llojet rritë bimë të

MILINGONA FEMËR DHE KOMUNIKACIONI TEK KAFSHËT

Deri atëherë kur arritën mbi luginën e buburrecave, një buburrec tha: “O ju buburreca, hyni në vendet tuaja… En-Neml 18. Në ajëtin e 16 të Sures Neml derisa shpjegonim