YLL ME TROKITJE

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

Pasha qiellin dhe yllin ndriçues (të natës)!
E ku e di ti se çka është tariku – trokitësi?
Ai është ylli që shpon (errësirën me dritë).
Surja El Tarëk – 1-3

Emri i Sures 86 që është në Kuran quhet Tarëk. Tarëk është një fjalë që shumohet nga prejardhja ”tark”. Origjinaliteti i fjalës ka kuptimin “ trokas, përplas “. Tarëku ka dhe një kuptimin tjetër “rrugë”, ngaqë udhëtarët i kanë rrahur këmbët duke qenë në udhëtim është shumuar nga kjo prejardhje. Në shumicën e përkthimeve të Kuranit fjala “tarëk” shkruhet si emër i veçantë ama kuptimi nuk është dhënën me përkthim, mirëpo kuptimi është sqaruar në për shpjegime. Ndërkaq kuptimi me themelor i fjalës po qe se ajeti do ishte përkthyer “goditje”, ata që merren me fizikën kozmosi mund të dëshmojnë edhe një mrekulli tjetër.

NJERËZIT E VEGJËL JESHIL TË GJITHËSISË
Në vitin 1967 në Universiteti Cambridge të Anglisë Jocelli Bell zë një sinjal radio të rregullt dhe të vazhdueshme. Nga sinjali i radios dëgjohej goditje (rrahje) të rregullta si rrahjet e zemrës. Atëherë në hapësirë të zbrazët nuk dihej nga këto lloje material qielli që të ishte burimi goditjeve të rregullta. Prandaj për këtë shkak arrin në bindje se janë dërguar nga ana krijesave të mençura që ndodhën në planet e tjera. Shtypën ftesa me një emocion të madh, i dërgohet lajm organizatave të medieve dhe ka organizuar një[ seminar luksoz që i është vënë LGM. LGM ( Little Green Men) do me thënë “ Burrat e Vegjël Jeshil ” dhe kjo simbolizon se ka bërë lidhje me krijesat e mençura të Gjithësisë. Pas një kohë të shkurtër kuptohet se burimi i sinjaleve ishte zëri i shpejtësisë së rikthimit të ylleve të neutroni. Dhe kështu ylleve neutrone do tu vendosej edhe një emër tjetër, “Pulsarët“. Zbulimi e Jocelly-it nuk ka pasur kontakt me ata të hapësirës së zbrazur, por ka gjetur zbulimin e “Pulsarlareve”. Në Anglisht “Pulsate” është një fjalë që shpreh goditjet si pulsi. Dhe në “Pulsation” do të thotë “goditje, dridhje”. Dhe nga kjo emri “Pulsar” që i është vënë ylleve neutrone,e që në Kuran kalon si fjalë, “Tarëk” nënkupton se përshtatet me emrin “goditje”

A MUND TA KUPTONI PULSARIN?
Në ajetin e dytë të Sures El – Tarëk “ ylli goditjes (Tarëk-ut)” theksohet se është vështirë të kuptohet nga ana e mendjes së njeriut. Në shprehjen “Ve Ma Edrake” që kalon në ajetin e dytë me fjalën “edrake” në Turqishtë “ përceptoj ” është futur nga Arabishtja dhe kjo shpreh “ kapjen,kuptimin“.
Kur ta shqyrtojmë Pulsarin jemi dëshmitar edhe nga kjo ana e ajetit mrekulluar. Një lugë lënde që do të marrin nga Pulsari vjen-peshon një milion ton. Lëndën e vogël që do të marrim nga Pulsari nëse e lëmë në sipërfaqe të tokës do të hapej e dilte një vrimë sa në anën tjetër të dynjasë. Ndërkaq çfarë do lloji lënde që ndodhet në dynja nuk e kalon disa grame të një luge. Vetëm kjo bile të mendohet, kuptimi i Pulsar-it tregon se sa ylli i fuqishëm është ai. Yllet që janë disa herë më të mëdhenj se dielli, duke u ngushtuar e formojnë Pulsarin. Kurse diametri –dimension i një Pulsar-it është 15 – 20 km. Dynjanë sikur ta ngushtojmë në të njëjtën mënyrë ajo do u bënte një sferë me dimension 100 metra. Dynjaja brenda 24 orëve plotëson rikthimin që gjendet rreth vetes së tij, kurse Pulsa rrotullohet shumë herë pran vetës së saj brenda një sekonde. Edhe shpejtësia që është në rikthim, edhe të gjitha këto dijet në ajetin 2 të Sures El Tarëk “ Ylli goditës” (i Tarëk-ut, i Pulsar-it) tregohet se sa e mrekullueshme dhe se sa të vështira janë këto përcaktime e kuptimeve.

HAJDE BËNI NJË MREKULLI NGA MENDJA JUAJ
Në ajet është supozuar qysh më parë që do të ekzistojnë ylle si Venus dhe Saturni. Mustafa Mlivo që ka bërë përkthimin e parë të Kuran-it në gjuhën Boshnjake, që këto supozime janë të gabuara e duke thënë se Tarëku është Pulsari e përmbledh kështu; në ajetet 1-3 të Sures El-Tarëk 86 përmenden këto:
1. Bërja e goditjes
2. Me u bë një yll
3. Shpoj
As një trup qielli që ndodhet në hapësirën e zbrazët nuk mundet ti kompensoje këto kritere (jashtë Pulsra-it), sepse;
– Asnjë trup qielli nuk mund të përshkruhet në formë goditje,
– Ajo që bën fjalën në ajet është ylli. ( si Saturn dhe Venusi janë planetët e trupave të qiellit)
– Pulsar-ët përhapin dallga të radios dhe rrezatim të fort. Fjala “sakëp” në ajetin 3 jepen kuptime si “ shpimi i errësirës, ndezja e zjarrit, përmbajtje”
Ashtu siç shikohet zbulimi i një yllit të ri u realizua vetëm kur arritëm në vitin 1970, kurse Kurani këtë e ka treguar para 1400 viteve. Ngaqë me vite të tëra nuk e kanë parashikuar asnjë kuptimin e një ylli që është goditës fjala “Tarëk” si një emër i veçantë në përkthime është shkruar e pa përkthyer ashtu siç është në Arabisht, por kuptimi është shpjeguar në shënim, në fjalorë dhe në koment Kurani.
Në qiell krijohen ngjarje me llogaritje të veçanta e shumë të mrekullueshme. Asnjëri nuk të hedh ashtu kot dy fjala për bërjen e një supozimi të përpiktë në lidhje me ngjarjet që bëhen në qiell, ashtu siç thonë nuk mund të pritet rastësisht gjendja e një trupit në qiell. Në çdo fjali të Kuranit, ashtu siç hollësitë që gjenden në çdo fjalë, në çdo pyetje të Kuranit, në çdo theksim ( si në këtë shembull “Çdo të thotë Goditje, a mund ta kuptoni?”) ashtu siç këto kuptimet e thella i ka të fshehura Kurani aq shumë sa të hulumtohet aq qartë do të kuptohet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *