Qielli Është i Ruajtur

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

Qiellin ua kemi bërë kulm të sigurt, por ata zmbrapsen prej atyre argumenteve. El-Enbija 32

Atmosfera jonë është e formuar nga gazrat që nuk shihen me sy, nga një shtresë e tejdukshme me trashësi 10 mijë km. Për çdo ditë nga kozmosi në hapësirën tokësore bien meteor të madhej dhe të vegjël. Kjo shtresë atmosferike edhe pse është e tejdukshme por e vendosur përballë sikur një pendë prej çeliku që mbron tokën nga meteorët. Atmosfera po mos të kishte këtë specifik në tokë nuk do të kishte jetë, e gjithë sipërfaqja tokësore do të dëmtoheshe. Me të shkuar në Hënë u njoftuam dhe shembullin ia përshtatëm. Gurësit duke ra në formë stuhie, mëshojnë në sipërfaqen e Hënës, ku shtresës Hënore i shkaktojnë gropa të thella. Meteorët, me molekulat atmosferike, me një shpejtësi të madhe ndeshen, fitojnë një nxehtësi të lartë duke u avulluar dhe duke u shndërrua në copa pluhuri humbin. Gjithashtu atmosfera parandalon shkatërrimin e ambientit Tokësor duke filtruar dritën e rrezikshme rrezatuese që vjen nga dielli.
Në foto shihet sipërfaqja e Hënës. Atmosfera po mos të ishte një ombrellë që na mbron neve, edhe sipërfaqja e Tokës kështu do tu bëheshe.

Procesi i filtrimit ngjashëm me formulimin proceseve të ndryshme në Kozmos në një formë precize është planifikuar. Atmosfera filtron dritën rrezatuese, por nuk filtron edhe dritën e cila sjellë jetë, nuk pengon që të vazhdohet jeta në të. Kështu që qielli, detyrën që ka marrë për sipër nga All-llahu e kryen në formë më të bukur, sikur gjithë trupat tjerë qiellor edhe këtë me vetëdije, qëllim dhe jashtëzakonisht me një formë të bukur krijojë për t’ia treguar syrit që di të shikojë. Por sikur që kundërshtojnë shprehjen e ajetit ashtu nga mos parja kundërshtojnë dëshmitë e krijimit qiellorë. Të gjithë trupat në Kozmos me një balancim jashtëzakonisht të planifikuar mbijetojnë, demonstron realizimin shumë precizë të gjithë gjenezave.

Në hapësirën qiellore temperatura mesatare sillet -270 C. Për mbrojtjen e botës nga të ftohti i Kozmosit, në shërbim dhe përhirë të njerëzimit dhe gjitha gjallesave tjera është krijua atmosfera. Në saje të këtyre specifikave që ngërthen atmosfera, pengon kthimin e shpejt të energjisë që vjen nga Dielli drejtë zbrazëtirës qiellore. Veçanërisht shërben për ndarjen e rrezeve të diellit, drejtpërdrejt duke mos e parë diellin, por bën të mundshme ndriçimin e vendeve që gjinden nën hije. Në brendësin e atmosferës si që janë të lidhur trupat lëvizës qiellor në sipërfaqen tokësore ndanë një nxehtësi balancuese. Këto pjesë nga vendet shumë të nxehura, transferohen tek vendet pak të nxehura dhe sillet një balancim. Kështu që rritja e tepërt e nxehtësisë e cila nxehë Ekuatorin me rrethin, kurse humbja e tepërt e nxehtësisë në vendet polare dhe rrethinën e sajë vazhdimisht pengon të ftohtin e tepërt. Shkurtimisht krijimi i gjitha këtyre temperaturave me një proces dhe mbrojta nga të ftohti i temperaturave vdekjeprurëse në Botë i takon All-llahut, në saje të kësaj, i gjithë krijimi i përpiktë dhe me një formë jashtëzakonisht të bukur Atmosferike mundë të ekzistojë (sikur që cekëm më herët në gjuhën Arabe me shprehjen “qiell” nënkuptohet e gjithë ajo që na kaplon përmbi prej Atmosferës duke përfshi tërë Kozmosin. Për këtë shkak në ajetin e lartcekur me shprehjen “qiellin ua kemi bërë kulm” sikur që aludohet në mbrojtjen e gjitha proceseve në Atmosferë është plotësisht e mundur të ketë sinjalizuar edhe në mbrojtjen e gjitha proceseve që përfshin Kozmosi).

BREZAT VAN ALLEN

Mbrojtja e botës tonë nga qielli nuk i takon vetëm veçorive të kufizuara Atmosferike. Sikur që e pamë më herët në zbrazëtirën përreth botës tonë në brendësin e rruzullit tokësor shfaqet mbrojtja e blinduar e ashtuquajtura “Brezat Van Allen” nga proceset e mineralit magnetik. Ky blindë na mbron neve nga radiacion bombardues. Po mos të ishte kjo mbrojtje jeta në ketë Botë nuk mundë të paramendoje. Në përjashtim diellit rezet kozmike vrasëse që vinë nga yjet, për rreth Botës nuk munden të depërtojnë nga kjo membranë mbrojtëse. Bie fjala siç është mjegulla jonizuese nga atomi i cili u hodh në Hiroshima në vlerë të lartë prej 100 miliardësh. Në përjashtim të dritës dhe nxehtësisë që vjen nga dielli në Botën tonë, radiacioni dhe shpejtësia jashtëzakonisht e lartë nga protonet dhe elektronet formulohet një erë, por era e diellit në largësi prej 40 mijë milje nga toka s’mund ta kaloj rrethin magnetik të Brezit Van Allen.

Ne në saje të mbrojtjes magnetike, jetojmë pa hasur asnjë rrezik nga gjitha formimet që i kërcënohen jetës tonë. Për shkak përbërjes bërthamore të rruzullit tokësor, në qiell është krijua një tavan magnetik si mbrojtës. Siç thuhet në ajet, për të qen “tavan mbrojtës” ajo mbi botën tonë duhet ti posedojë këta veçori; shpejtësia e rrotullimit të Botës, pozicionimi i Diellit, forma e shtresave Atmosferike, struktura, trashësia, struktura e bërthamës të Botës tonë, proporcioni më i përshtatshëm i gjitha këtyre ndryshimeve dhe i bashkimit të substancave, është bërë e mundur në formë më atraktive të vinë në një cak. Për të jetuar në këto kushte të nevojshme, shumë qartë shihet se e tërë kjo ekziston në saje të një Krijuesi me vetëdije planifikuese. Mendja dhe ndërgjegjja, sikur që zotohen se mbrojtësi qiellor me veçorit e veta është e rastësishme, Kurani refuzon zotimin se mendja dhe aftësia njerëzore mundë të shkruaj një të tillë.

Brezi Van Allen mbron Botën nga rrezatimi i rrezikshëm kozmik, gurësit qiellor, bën që të jetë e mundshme jeta në tokë. Si gjithë formimet tjera edhe shtresa magnetike është një dëshmi jashtëzakonisht e planifikuar e Allahut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *