Pengesa mes deteve

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

Pengesa mes deteve

Ai i lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete. Er- Rrahman 19.
Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk e kapërcejnë. Er-Rrahman 20.

Në lidhje me hulumtimet nëndetare që bëri shkencëtari i njohur Francez Kaptan Jacques Cousteau i cili tregon përfundimin nga hulumtimi i bërë në lidhje me pengesën mes deteve: “analizojë edhe mendimet e hulumtuesve të ndryshëm në lidhje me pengesën e cila i ndanë pjesën më të madhe të deteve. Në përfundim të këtij studimi pamë se, Deti bardhë ka kripën dhe dendësinë e pastër të vetë. Njëkohësisht strehon gjallesa të pastra. Pastaj analizuam një pjesë të Oqeanit Atlantik dhe pamë se plotësisht dallon nga Deti i bardhë. Por bashkimi i të dyve në pikën Xhebeli Tarik duheshe së paku kripa e të dyve, dendësia dhe në aspektin e gjallërimit të jenë të njëjtë apo së paku të ngjasojnë. Megjithëse këto dy dete, në pikat më të përafërta posedonin dallime. Në hulumtimin që mbi këtë u ballafaquam me një gjendje të habitshme. Në pikën kufitare të këtyre dy deteve gjendet penguesi nga perdja e mrekullueshme e ujit. Në vitin 1962 nga ana e një shkencëtari Gjerman u gjet nga i njëjti lloj penguesi i ujit në Grykën Mendep ku bashkohen Gjiri detit Aden dhe deti i Kuqë. Pastaj në hulumtimet e ardhshme dëshmuam se në çdo një pikë të bashkimit të deteve nga lloji i ndryshëm gjendet penguesi i njëjtë.”
Gjendje e cila tronditi Kaptan Cousteau, edhe pse detet bashkohen por uji nuk bashkohej, kjo dukuri në Kuran është cekur para 14 shekujve. Kjo veçori që duket kundër dukurive të perceptueshme dhe e papërshtatshme për syrin shikues, së pari u është shpjeguar njerëzve që nuk kanë njohuri për marinë në Gadishullin Arab.

NGJYRA E JETËS NËNDETARE

Në lidhje me këtë dukuri për mos përzierjen e Deteve të bashkuar, është vetëm një shembull i planit të mrekullueshëm dhe të shumëllojshëm të Allahut në Univers. Shiko ku të shikosh në Univers fytyrat e njerëzve, fluturave, llojet e ndryshme të luleve njoftohemi me artet e ndryshme dhe të mrekullueshme të Allahut. Në shumëllojshmërinë e jetës nëndetare Kurani zë vendin e rëndësishëm në tërheqjen e vëmendjes në lidhje me këto veçori. Në saje të veçorisë fizike me emrin “shtytja e sipërfaqes” ujërat e deteve të përafërt nuk përzihen. Kështu që detet komshi paraqesin dallim në dendësi, në proporcion të kripës dhe në përbërje. Ky mjedis i veçantë, formon një mjedis të volitshëm për jetësimin e gjitha gjallesave të ndryshme. Në saje të kësaj është zotërues i shumëllojshmërisë të shumë gjallesave duke filluar nga peshqit, mbulesa bimore deri te migro gjallesat. Uji edhe pse tregon se shumë lehtë mundet të përzihet, me rregullat fizike që menaxhon Allahu në jetën nëndetare shendon në murrë dhe me këtë veçori gjendet në shërbim të gjallesave të shumëllojta.
Penguesi mes deteve, shërben edhe për jetë më të volitshme të gjallesave nëndetare.
Valët e fuqishme, rrymat e fuqishme nuk ia humbin ujit këtë veçori, në të kundërtën e gjithë kësaj penguesi nëndetar zbaton detyrën e vetë. Në veçorinë që paralajmëron Kurani, edhe me shpjegimin e njohurive të panjohura për periudhën e Pejgamberit përbën një mrekulli, po edhe na e tërheqë vëmendjen në saktësinë e përgjithshme dhe planin preciz të Allahut.
Ai la të lirë të bashkohen dy dete, ky (njëri) i pijshëm e i shijshëm, e ky (tjetri) i njelmët e i idhët, e mes tyre bëri si të jetë ndonjë pendë, pritë që të mos përzihen. El-Furkan 53.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *