MASA E DETEVE DHE TOKËS

This post is also available in: English, German, Kurdish, Turkish

Fjala “kontinent, tokë” (el-berr) në Kuran përmendet 12 herë, ndërsa fjala “bahr” (që shënon detin, por edhe ujërat e mëdha sikurse lumenjtë dhe liqenet) përmendet 32 herë. Nëse e llogarisim përpjesëtimin e numrit të përsëritjes së fjalës “el-berr” (kontinent, tokë) në raport me numrin e përsëritjes së fjalës “bahr” (deti); gjegjësisht, nëse e pjesëtojmë 12 me 32, do të fitojmë shumën: 12:32=0,375.
Fjala Numri i përmendjes në Kuran Përqindja
Tokë 12
12:32=0,375
Deti 32

Forma e sipërfaqes Sipërfaqja Përqindja
Toka 135 milion km2 135 milion km2
360 milion km2
=0,375
Deti 360 milion km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *