Kthimi i Qiellit Mbrapa

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

Pasha qiellin që kohë pas kohe kthehen me shi. Et-Tarik 11.

Shprehja “rexh” në ajetin e lartcekur në gjuhën Arabe jep kuptimin me e kthye prapa, me e rrotulluar. Nga kushtet që jeta jonë nuk mundë të paramendohet me mungesën e saj është shiu. Me të mëshuar e rrezeve të diellit në ujërat në sipërfaqen tokësore çfarë ndodhë me ujin e avulluar në hapësirën e Kozmosit të pafund? Në kohën e Pejgamberit të thuhej se shi bjer vazhdimisht, dhe se uji në sipërfaqen tokësore rishtazi sillet ishte e mundur. Por në kohën e Pejgamberit nuk ishte prezentë njohuria e shkakut që lidhë veçorin e kthimit të ujit nga horizonti qiellor në sipërfaqen tokësore. Pasi u bë e ditur prezenca e shtresave të ndara atmosferike, njëra nga shtresat Troposfera, ngrit avullin drejt horizontit qiellor, parandalon zhdukjen e gjitha gjallesave në sipërfaqen e tokës. Njëjtë kjo shtresë me specifik rikthyese bëhet shkak për kthimin e avullit të ujit në shi.

OZONOSFER
TROPOSFER

Në kapitujt e parë, duke hulumtuar ajetet që flasin për mbrojtjen qiellore arritëm që, në saje të këtyre veçorive rikthyese qendrorë. Rrezet e rrezikshme ultraviolete, radiaconi dhe copëzat radioaktive që vinë nga Kozmosi, qielli i reflekton prapa drejtë Kozmosit kështu që mbron Botën tonë. Kështu që qielli në një anë rikthen rreziqet që vinë nga Kozmosi, në anën tjetër për botën tonë sjellë sasi të caktuar të ujit nga avulli duke mundësua kushte për jetë. Zbulimet e fundit për veçorit e horizontit me atë që Kurani na tërheqë vëmendjen as që mundë të sqarohen nga njerëzit që jetuan në kohën e Pejgamberit por as që mundë të jetë rastësisht.

OMBRELLË E PA THYER, E PA PRISHUR

Sikur mos të ishte specifika rikthyese e atmosferës, në Tokë nuk do të ishte e mundur të gjendet hapësirë normale për jetë nga nxehtësia. Jeta është e mundur vetëm se në një temperaturë të kufizuar; nxehtësia e Diellit dhe nxehtësia e formuar në spektrum patjetër të jetë rreth zeros ashtu që më ulët se % 1 e mesatares mund të ketë jetë. Është e rëndësishme të vazhdojë, arritja intervale më ulët se %1. Ngritja dhe zbritja e shpejtë e nxehtësisë mundë të zhdukte jetën. Për shembull derisa në vendin ku jetojmë në Botë nxehtësia është 20 C në një moment po të lartësonte në 100 C apo të ulej në -100 C ishte e pamundur të paramendohet jeta. Atmosfera, me veçorit rikthyese dhe me një nxehtësi të qëndrueshme, tregon se është krijua në shërbim të gjallesave dhe njerëzimit.
Atmosfera përbëhet 78% nga azoti, 21% oksigjeni, 1% dyoksid karbon dhe nga gazrat tjerë. Proporcionet e tilla janë kalibruar në formë më të bukur për jetë në rruzullin tokësor. Kemi shembullin po të dilte prej 21% në 22% proporcioni i oksigjenit mundësia për ndezjen e maleve nga rrufeja do të ishte diku 70%. Në sferën atmosferike po të ishte më i lartë proporcioni i oksigjenit dhe i azotit do të shpejtohej forma e rrezikshme e funksioneve vitale. Po edhe sikur të ishte më i ulët proporcioni ngadalësohej forma e rrezikshme e funksionit vital. Të gjitha këto arritje proporcionale janë bërë të mundura në saje të krijimit të njëpasnjëshëm të proceseve të nevojshme në Botë. Veçoria rikthyese e atmosferës është vetëm njëra nga këto formime të patjetërsueshme. Por edhe sikur vetëm kjo veçori mos të ishte asnjëri nga ne nuk do të ekzistonte. A mundë dikush të paramendon krijimin e rastësishëm të një ombrelle dore? Mirë po gjersa qielli në formë të ombrellës na mbron në formë më të bukur, njëkohësisht duke ndaluar që uji dhe ajri mos të largohen, vallë kush mundë të thotë se ky proces është i rastësishëm? Që të mundë të jetojmë Krijuesi së pari planifikojë formën dhe kushtet e nevojshme për jetë e pastaj neve na krijojë. E pastaj me të dërguarit e Kuranit për gjitha gjenezat na tërhoqi vëmendjen.
Ne nuk e krijuam qiellin e as tokën dhe çka ka në mes tyre, pa qëllim (shkel e shko), ai është mendim i atyre që nuk besuan, pra dënimi me zjarr është mjerim për ata që nuk besuan. Sad 27.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *