Kodra në Formë të Shtyllave

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

A nuk e bëmë Ne tokën të përshtatshme (për jetë),
Ndërsa kodrat shtylla? En-Nebe’ 6 – 7.
Në Kuran në shumë ajete flitet për kodrat. Ajetin që shqyrtuam, është njëri ndër to dhe kodrat i përngjajnë shtyllave. Anën e mrekullisë në këtë ngjasim mundë ta kuptojmë duke u bazuar në zbulimet gjeologjike të shekullit të fundit. Rrënjët janë shumë më të mëdha nga vetë kodra e cila shihet në sipërfaqe, janë në pozitë të padukshme nëntokë. Rrënjët e kodrave nëntokë, mundë të dalin diku më shumë se 10 – 15 shkallë më të larta se ajo që duket në sipërfaqe. Shembulli i majës më të lartë në Botë Everesti, është diku 9 km mbi tokë, kurse rreth 125 km rrënjët nëntokë nga kjo pikë. Sikur që është e rëndësishme e shpuara e vendit për shtylla që ajo ti krye gjitha funksionet që duhet, njëjtë është shumë me rëndësi rrënja nëntokësore për kodrën.
Sikur që janë rrënjët e kodrave mbi kontinente, edhe në dete ka kodra dhe këto kanë rrënjë. Në lidhje me formulimin e kodrave nga shkëmbinjtë vullkanik apo nga batakët ka mendime të ndryshme, është e njëjtë dhe e vërtetë rrënjët e kodrave. Rrënjët e kodrave në bazë të kornizës së rregullave Arshimet, kodrat marrin përkrahje nga pjesa e dukshme e tyre. Jo në periudhën e Pejgamberit, por disa shekuj më herët nuk ishte e mundur të dihet për rrënjët e kodrave. Për këtë arsye Kurani ngjasimin kodrave në shtylla ky ngjasim është shumë me vend, i qëlluar, është ngjasim i mrekullueshëm.

FUNKSIONI I KODRAVE

Sipas zbulimeve në shkencën gjeologjike në librat e pa përtërirë nuk mundë të hasni në funksionin e baraspeshimit të kodrave në sipërfaqe dhe në rrënjët e kodrave. Por ekzistojnë libra që këto njohuri mundë ti hasni. “The Earth” (sipërfaqja) është njëri nga këto. Autor i librit Frank Press, kryetar i Akademisë Shkencore dhe njëkohësisht mentor në tema shkencore i ish kryetarit të Amerikës Jimmy Carter – it. Ai, rrënjët e kodrave ia ngjason gozhdëve (wedge like shape) të thelluar thellë në tokë.

Dr. Press funksionin e kodrave me hollësira e shpjegon dhe tërheqë vëmendjen në rolin e rëndësishëm që luajnë në stabilizimin e sipërfaqes. Këto njohuri para 14 shekujve të cekura në Kuran plotësisht janë të njëjta.

Dhe në të (tokë) Ne kemi krijuar bjeshkë të paluhatshme që të mos i lëkundë ata… El- Enbija 31.

Në të vërtet korja e tokës është në gjendje notim mbi një mes të lëngët. Trashësia e kores së tokës zakonisht sillet rreth 5 km. Kurse trashësia nëntokësore e kodrave arrin në 35 km. Për këtë shkak si shtyllat e kodrave ashtu duhet të jetë pronar i një rrënje nëntokësore. Shtyllat siç e stabilizojnë një ombrellë në tokë, edhe kodrat rrënjët e të cilëve zbatojnë detyrën e tyre duke sjell baraspeshën në rruzullin e tokës.
Me ndeshjen e shtresave te tokës që vinë nga korja e tokës, duke hyrë njëra shtresë ndër tjetrën si përfundim formohen kodrat. Nga shtresa e sipërme e tkurrur formulohen kodrat. Kurse pjesa e ngelur poshtë thellohet dhe krijon mundësi për formimin e rrënjëve. Kështu që kodrat mundësojnë bashkimin e shtresave mes rrënjëve të cilët janë të thelluara drejtë në tokë dhe korës së vetë tokës.
Balanca e përgjithshme në koren e kodrave sillet me ndikimin e izotesit nëse kështu mundë ta emërtojmë. Në Webster’s Twentieth Century Dictionary (fjalori i rri i Websterit në shekullin 20) këtë fjalor ky termë kështu shpjegohet: “në Gjeologji në saje të forcës e cila krijohet nga gravitacioni nëntokësor mundësohet baraspesha e përgjithshme në korën e tokës.”
Në periudhën kur perceptohej dalja e kodrës në sipërfaqe si diçka e zakonshme, Kurani sinjalizonte në veçorit e kodrave të cilat sjellin balancën në sipërfaqe dhe në rrënjët të cilat nuk duken me sy, sikur në çdo temë ashtu edhe me këtë na la të mahnitur. Kodrat në brendësin e tokës kanë rrënjë të thella.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *