GJATË QËNDRIMIT VARUR NË MURIN E MITRËS

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Kurdish, Turkish

Ajetin që kemi përkthyer si “diçka që mbahet varur” fjalën që përkthyem është “alak”. Kuptimi thelbësor i kësaj fjale është “lënda që nenë varur, duke u mbajtur”. Për këtë shkak përkthimi me kuptim thelbësor është më i drejtë.
Në periudhën kur jetojë Pejgamberi embrionologjia si shkencë nuk njihej. Për këtë shkak nuk kishte një termë në lidhje me embrionologjinë. Kurani, me fjalët që përdoreshin në kohën kur shpallej ky shpjegon fazat e embrionit dhe përshkruan gjendjen në formë më të mirë. Një qelizë e pllenuar e vogël e cila është hedhur në mitër dhe “është e varur dhe mbahet” në muret e mitrës. Kurani pra, njohurit që nuk diheshin në kohën kur shpallej sqaron rastin “që mbahet varur”, dhe një fazë që kemi kaluar gjatë krijimit tonë. Për këtë shkak nuk është e udhës përkthimi i fjalës “alaka” jashtë kuptimit thelbësor siç mendohet “embrijo”, edhe përkthimi nuk është i përshtatshëm për esencën, po edhe nga këndvështrimi i vendosjes në shesh të anekdotës së ajetit nuk është i përshtatshëm. Për shkak që nuk kishte një terminologji embrionologjie në kohën kur jetojë Pejgamberi, nuk do të ishte përkthimi i drejtë në këtë formë siç është përdorur fjala specifik për embrionin. Përkthimi i ajetit si mpiksje gjaku do të ishte në kundërshtim me kuptimin e bazës së fjalës dhe sinjalizimit të ajetit. Jemi dëshmitarë të asaj përshtatje të përkthimeve të ajeteve nga shkaku i strukturës ngjitëse të mpiksjes së gjakut, bile shtesa e një kuptimi të përafërt me kuptimin e fjalorit. Shkaku i kësaj është moskuptimi i ajetit nga dikush dhe futja në përkthime përafrimet e tyre. Me qindra vite me radhë nga shpallja e Kuranit edhe pse nuk dihej faza që kemi kaluar “varur duke u mbajtur” në mitrën e nënës, janë munduar që fjalën “alaka” të interpretojnë jashtë kuptimit thelbësorë. Por me të vërtet zhvillimi i shkencës së embrionologjisë qartësohet faza që kemi kaluar në mitrën e nënave tona siç edhe shpjegon kuptimin esencial të shprehjes “alaka”.

DËSHMITË TEK FAZAT QË KALON EMBRIONI

Sperma që gjen pjesën tjetër të saj në vezorë, vazhdon drejtë mitrës nga tipi fallop. Gjatë këtij udhëtimi embrioni nuk ëndërron të mbahet në tipin fallop. Embrioni merr rrugën drejt mitrës, kur arrin në mitër ku damarët e gjakut janë të dendur në një vend varet dhe qëndron. Ashtu që ka filluar faza që shpjegon Kurani “alaka” do të thotë “varet dhe qëndron”.
Si ndodhë që ky grumbull i qelizave pa vetëdije, pa forcë të merr rrugën e sigurt rruga drejtë mitrës ku është vendi më i përshtatshëm? Si ndodhë që embrioni kur vinë tek mitra ngjitet sikur ngjitëse për mitrën dhe prej këtu merr ushqimet e nevojshme për rritje? (nga kuptimet e ngjashme të fjalës alaka është edhe ngjitëse) Të gjitha këto dëshmojnë, për planin e fazave dhe llogarive të hollësishme që përgatiti Allahu duke na krijua neve. Ata që nuk e shohin këtë vepër të përkryer të Allahut, do të bien në gjendje qesharake për çdo një formim të rastit dhe mbi aftësinë e embrionit.
Embrioni në mitër gjatë periudhës një javore kërkon vend për tu mbajtur.
Embrioni ngjitet si ngjitëse në muret e mitrës dhe prej këtu i merë nevojat e duhura.

Embrioni në fazën “alaka” bëhet e mundshme me një sistem të përzier duke u varur në muret e mitrës dhe duke qëndrua. Embrioni, për të mund të shkartojë shtresën e acidit tek muri i mitrës nxjerr fermentin me emrin hijoluronidaz. Në saje të këtij fermentimi prishet grupi i qelizave në mitër dhe embrioni vendoset në muret e mitrës si një bimë që rrënjët i vendosë në brendinë e tokës. Tashmë embrioni, nevojat për ushqim dhe oksigjen i plotëson nga kjo pikë. Materien hijoluronidaz që nxjerr embrioni, e prishë strukturën e acidit hijalyronik tek muri i mitrës dhe kjo mundëson bashkimin.
Zbulimi i vendit se ku do të mbahet embrioni, për tu mbajtur në këtë pikë sikur të kishte ndjekur arsimin e shkencës së kimisë, është një dëshmi e dërgimit si një pjesë e planit të madh të embrionit. Qelizat e embrionit në mitrën e nënës po aq punë të mahnitshme bëjnë që, ata që i hulumtojnë këto qeliza mundë të mendojnë se këto janë pronarë të një super mendje. Në lidhje me atë që u ndikua nga lëvizjet e qelizave gjoja se me vetëdije biologu Laurie İten nga Universiteti Purdeu thotë kështu: “Besojmë në të folurit e qelizave mes veti. Ato nuk janë pa gjuhë.”
Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë).
Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur (në mitrën e nënës). El –Alak 1-2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *