Erërat Mbarësuese

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

Ne i lëshojmë erërat mbarësuese… El-Hixhr 22.

Ndash hulumtimet e bëra mbi përbërjet fizike në brendësin e Botës tonë, ndash hulumtimet e bëra mbi bimët, neve na e treguan rendësin e veçorive mbarësuese të erërave. Erërat në prodhimin e bimëve, luajnë rolin transportuesit të pluhurit të bimëve. Njëkohësisht erërat, për të ra shi mjegullat e shiut i bashkojnë. Kështu që edhe erërat me funksione mbarësuese janë në listën e kushteve kryesore pa të cilat jeta nuk mundë të paramendohet. Mungesa e tjerave sikur edhe erërat, edhe ne po edhe gjithë gjallesat në Botë mundë të mos ekzistojnë.
Nga shkuma e ujërave të detit dhe tek ujërat tjerë formohen floskat e ajrit me emër “Aerosol”. Këto duke u përzier me pluhurin që zvarrit erra ngritën në shtresën më të lartë të Atmosferës. Këto copa që i ngritë erra bashkohen me avullin e ujit, rreth tyre dendësohet avulli i ujit. Po mos të ishin këto copa, qind për qind avulli i ujit, nuk do të mundë të formojë mjegullën. Avulli i ujit që gjendet i lirë në ajër, erërat e zvarritin dhe shartojnë me copat prej të cilëve formohen mjegullat. Po mos e kryenin këtë detyrë mjegullat, nuk do të formoheshin mjegullat që sjellin shiun. Për këtë shkak shiu, po mos të ishte shiu nuk do të kishte edhe jetë. Detyra e erës nuk përfundon me kaç, në Atmosferë zvarritja e mjegullave me tonelatë, duke i farkuar ajrin me mjegullat, na saje të sajë me shartim negativ dhe pozitiv bëhet ngarkimi elektrik. Mos ishte erra nuk do të ishin mjegullat; po edhe sikur të pranonim formimin, atëherë mjegullat do të avulloheshin dhe do të lëshoheshin mbi oqeane dhe dete dhe nuk do të ishte e mundur në rruzullin tokësor të ekzistonin bimët, kafshët, po edhe njeriu.

Erërat kryejnë edhe shumë funksione të tjera si formimi i mjegullave, zbrazjen e mjegullave, deri te rënia e shiut në tokat e thata. Të gjitha këto funksione për vazhdimësinë e jetës janë të patjetërsueshme. Sikur gjithçka tjetër po edhe këtë në formë jashtëzakonisht të bukur ka planifikuar Krijuesi ynë.

SİSTEMİ İ MREKULLUESHËM İ ERËRAVE

Erërat si kusht i pa zëvendësueshëm për jetën tonë në Kuran tërhiqet vëmendja e me theks të veçantë është përmendur veçoria mbarësuese e erës. Në shqyrtimin e hollësive të krijimit të erërave bëhemi dëshmitarë edhe i një krijimi të mrekullueshëm tek Bota jonë. Në lëvizjen e Botës forma e vendeve të Botës, krijimi i erës ndikon si shumë faktorë tjerë për presion poshtë dhe tek më e larta. Po sikur mos të ishte harkimi i Botës 23,5 shkallë, në jugë dhe në veri tek vendet e ftohta polare për çdo ditë nuk do të ishte i ndryshueshëm ndikimi i diellit. Duke u zvogëluar nxehtësia mes ekuatorit dhe vendeve polare është krijua një erë me masë të matur. Po mos të ishte kështu, kalibrime i formave të tokës, do të shkaktoheshin erëra të fuqishme që do të dilnin nga ekuatori drejtë polareve dhe anasjelltas dhe do të ishin shkak për zhdukjen e jetës.
Gjithashtu nga formimi ndryshëm i trashësisë së Atmosferës në vendet polare dhe ekuator formohen rryma të ndryshme në pjesën e sipërme të ajrit dhe në pjesën e poshtme. Kështu që frynë era nga drejtimet e ndryshme. Nga kodrat, fushat dhe bjeshkët për të fry erë e ndryshme në të gjitha vendet e banuara të Botës është përpunuar një motiv që lindë nga sistemi qarkullues i nxehtit dhe të ftohtit. Sikur që shihet nga erërat shiu, nga kodrat fushave, qarkullimi i Botës deri tek kalibrimi i temperaturës gjithçka e lidhur njëra me tjetrën. Kush është ai që krijoi një përbërje të këtillë, Ai është krijuesi i gjithësisë. Pasi që janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën, është e pamundur ta kujtosh të kundërtën. Bashkimi i përbërjeve të Botës tonë nxjerr në shesh Krijimin e bashkuar. Sikurse hollësitë në këtë përbërje, mrekullitë, detajet, ia tregon forcën, artin, diturin, forcën e paskajshme aty të cilit dëshiron të kupton.
Kur nga nxehtësia gulçitemi, edhe në ndërkohë ndjenjat e mira që ndiejmë me fryrjen e në një ere, të kujtojmë Krijuesin e kësaj ere po edhe hollësitë e krijimit. Era është matematik, edhe artë, edhe fuqi, po edhe dituri. Pasi i përjetojmë këto përbërje në Univers shohim se gjithçka në formë jashtëzakonisht të planifikuar, mesë tyre nuk ka diç të paangazhuar, në lidhje me gjitha këto përbërje dhe si pjesë e kësaj përbërje duke mos qenë të paangazhuar edhe ne llogaritmi pa asnjë ankim. Cilën e dëshiron atë kontinentale, atë nga veriu, apo atë nga jugu; me gjitha format siç e ka planifikuar Krijuesi, lidhur me rregullat fizike, është një karakter pa të cilën jeta nuk mundë të paramendohet.
…edhe në qarkullimin e erërave për një popull që logjikon ka argumente. El – Xhathijeh 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *