E shtuna (sabt)

This post is also available in: English, German, Turkish

Vetëm me hebrenjtë. Dita “sebt” është dita e shtatë e javës, kështu që edhe në Kuran përmendet saktë 7 herë. Ajeti në vijim është shembull i përmendjes së fjalës “sebt” në Kuran:
“Në të vërtetë, e Shtuna u caktua për ata që patën kundërshti në lidhje me të. Sigurisht që Zoti yt do t’i gjykojë ata në Ditën e Kiametit, për çështjet, që ata nuk pajtoheshin.” (En-Nahl, 124)
Fjala Numri i përmendjes në Kuran
E shtuna (sabt) 7
Cila ditë me radhë e javës është dita e shtunë? 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *