ATOMI DHE COPËZATE TIJ

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

Atij nuk mund t’i fshihet as në qiej e as në tokë sendi sa grimca, e as më i vogël, e as më i madh, vetëm se janë të regjistruar në librin e qartë”. Es-Sebe – 3
Grimcë, quhet pjesa më e vogël që gjendjet në lëndë. Dhe një përkthim i grimcës është atom. Allahu, rëndësinë e diturisë së atomit dhe mbijetesën e Tij i ka tërhequr vëmendje duke thënë kështu; Ai person që shikon me sy lakuriq tavolinën, tapetin, murin, gurin, nuk mund ta kuptojë rëndësinë e diturisë që gjendet brenda në atom, dhe atomi që është njësia më e vogël që gjendet në to. Kurse Kurani ashti siç i tërheqë vëmendje diturisë së atomit, e duke thënë “më të vogël se kjo” sërish ka tërhequr vëmendje edhe rëndësinë e diturisë që ndodhet në njësi e që janë më të vogla se atomi. Kurani ka theksuar se, në pjesët më të vogla të Tij ndodhen informacionet të rëndësishme e ka paraqitur rëndësinë e diturisë së pjesëve të vogla të atomit dhe atomin. Dhe me shprehjen “më të madhe se kjo” thekson edhe rëndësinë e diturisë së bashkimit si molekulat që i bashkohen atomit, e të gjitha këto na bën të kujtojmë se njihen nga Allahu. Njerëzit që jetonin në kohën që ka jetuar Pejgamberi(s) ynë,njësinë më të vogël të lëndës, që përmban informacione të rëndësishme dhe të veçanta nga njëra tjetra e këtyre përbërjeve dhe pjesëve të vogla, nuk e kishin zotërues mundësinë që të dinin se të gjitha këto ishin të ndryshme. Kurani thotë që,çdo dije e Allahut është rrethuese. Tërheqja e vëmendjes së rëndësisë të copëve të vogla të fundit të atomit dhe atomit, përshtatet me diturisë shumë të rëndësishme që ka arritur fizika në ditët e sotme. diturisë e fizikës kozmologjike që shqyrtojnë të gjithë botën, janë shumë të lidhura dhe shumë të afërta me diturin e fizikës të atomit. Dhe tregimi i një mrekullie tjetër të ajetit të Kuranit me fjalën “grimcë” në çdo tërheqje të vëmendjes dhe peshimi i saj i rëndë është përmendja në Arabisht (Mithkale). ( Ashtu siç e dimë të gjithë, në analizimet e atomeve pesha e tyre është një informacion shumë i rëndësishëm).

FUQI NGA MADHËSIA E PAFUNDME PËR VOGËLSITË E PAFUNDME

Ta mendojmë vetën tonë sikur po hamë një picë nga çka bëhet kjo pucë; suxhuk, djathë, kërpudhë, domate dhe miell. Mirëpo nga përbëhet suxhuku, djathi, kërpudha dhe domatja? Po ata që i bëjnë këto nga përbëhen…? kur i shqyrtojmë këto përpara na dalin molekulë. Këto molekulë përbëhen nga atomet. Oksigjeni, hidrogjeni, karboni janë shembuj të atomeve. E më vonë protonet, elektronet…
E gjithë bota ynë është përbërë nga lënda. Qysh nga rrënjët e një peme e deri tek gjethet, nga sytë e një personi e deri tek duart, nga gjerdanet e floririt e deri tek rrobat me pambuk, çdo gjë është lëndë. Kurse njësia më e vogël e lëndës është atom. Protoni i ngarkuar pozitiv dhe neutroni i pa ngarkuar janë lënde themeli. Kurse elektroni i ngarkuar negativ, kthehet në midisin e farës. Diturit që ka shfaqur shkenca në këto shekujt e fundit, janë duke na nxjerr një tablo të pa palë. Në dorë merrni një gurë që mendoni se është më e thjeshtë dhe mendoni se brenda sajë ndodhen me trilion atome që sikur ti numëroni gjatë gjithë jetës suaj nuk do mund ti mbaroni dot. Pastaj çdo elektron e këtyre atomeve, mendoni sikur kthehen rreth farës, si planetët që kthehen rreth diellit. Trilion sistem dielli i mbanë brenda në një gurë dhe ju merrni këtë gurë dhe mbani në dorë. Patjetër, ai person që e mendon këtë kupton se bota është e zakonshme, e thjeshtë dhe në të nuk bëhet asgjë. Merrni në ose picën ose gurin dhe e pyeteni vetën tuaj se çfarë duhet të bëj, a dua ti marr sërish lëndët e themelit të parë. Çfarë doni të bëni? Duke filluar nga eksplodimi i parë, duhet të formoni sërish nga fillimi të gjitha vijimet që ka përjetuar bota. Në këto vijime do të zbulohen gurët ndërtues të atomeve, protoni, elektroni, neutroni që janë edhe gurë ndërtues të Gjithësisë; dhe më vonë do të shfaqet një re gazi që bëhet nga hidrogjeni dhe heliumi; dhe më vonë do të formohen ylle dhe atomet q[ prodhojnë brenda këtyre ylleve, pas gjithë këto etapave një ditë pica ynë do të jetë me kërpudha, djathë dhe domate…
Nëse e analizoni shumë mirë atomin, rritet edhe më shumë çudia duke u analizuar. Paranë e hekurt që do vendosni sipër tavolinës, mendoni se po përfaqëson farën e një atomi. Ju intereson trajektore që vizatoj elektroni që kthehet në vendin këtij atomi, e ky trajektore do të kalojë nga rrethina 2-3 km e parave të hekurta. Mirëpo, çfarë është mesi i këtyre të dyjave? Mesi i elektroneve dhe farës së këtyre të dyjave është zbrazëti. Pra, copa e një guri që mbajti në dorë, brenda tij është duke u mbajtur me miliona sistem dielli, por 99.99 % e këtij guri është i zbrazët. Sa e çuditshme,apo? Bota duke qenë e mbushur përplot me trajektore, kur po shqyrtoja në pjesën 5 ( Surja El Dharijat – 7 ), në Gjithësi ndodhej më shumë se njëqind miliard galaktikë, në çdo galaktikë më shumë se njëqind milion ylle, planetët e çdo njërit, mbijetesa e tyre me satelitin planetëve, lëvizja e të gjithë këtyre trupave të qiellit, çdo njëra prej tyre është llogaritur në një mënyrë të përsosur në trajektoren e tyre, e pamë se na dëshmon madhësinë dhe fuqinë e pakufishme të Tij. Marrim një gurë në dorë dhe përreth farave të atomit që janë me trilion kopje të vogla të sistemit të Diellit, e kështu kuptohet shumë qartë se elektronet kthehen në një mënyrë të rregullt. Pra, çfarë është duke na treguar neve kjo? Kjo më parë se gjithçka neve, ashtu siç dihet se është i pafund në madhësinë e pafundme të fuqisë së Tij, edhe në vogëlsinë e pafundme tregon se është i pafund. Madhësitë e pafundme, janë krijuar gjithmonë me këto atome të vogla. Mënyra e lëvizjes brenda në atom, është e njëjtë me kthimet që ndodhen përreth qendrës së madhësisë së pafundme. Me sistemin që ndodhet në një galaktikë të Gjithësisë, është e njëjtë me sistemin që ndodhet në atom dhe ky atom përbën një grimcë pluhuri. Pra, Ai që ka krijuar grimcën e vetme të pluhurit të Gjithësisë, pronari i Gjithësisë është po Ai. Veç kësaj, të gjitha këto krijime tregojnë që fuqia e Tij është shumë e madhe edhe me shumë plane dhe që në Gjithësinë e Tij nuk ka vend për rastësitë. Sipas gjithë këtyre fakteve mund të themi që për Krijuesin e Gjithësisë, nuk ka asnjë ndryshim midis Krijimit të një milimetri me Krijimin e Gjithësisë. Krijimi i atomeve trilionë brenda një pike, kufijtë e hapësirës së zbrazët duke përfshirë fillimin dhe mbarimin, për të krijuar Allahun çdo gjë nuk ka dallim madhësia, vogëlsia, e copave, e kjo tregon se për Krijuesin tonë nuk tërheqë vështirësi nga kuptimi i fjalës. Është e pafundme edhe dituria edhe fuqia e Krijuesit tonë që i ka Krijuar të gjitha këto.
Sikur të gjithë drutë në tokë të jenë lapsa dhe sikur detit t’i shtohen edhe shtatë dete (e të jenë me ngjyrë), nuk do të mbaronin fjalët e All-llahut (do të shteroheshin detet, do të soseshin lapsat, e jo mrekullitë e Zotit). All-llahu është ngadhënjyesi i urtë. Surja Lokman – 27

KRIJIMET E HOLLA QË GJENDEN BRENDA NË ATOM
Ekzistenca e çdo lënde bëhet nga atomet. Kuptueshmëria e krijimit të atomit, do të kuptohet krijimi i çdo gjëje që ka mbetur mbrapa. ( Në tre temat e para pamë se, për të ekzistuar atomi lënde që duhej u krijua nga asgjë) Sepse çdo gjë që ka mbetur mbrapa, është krijuar me këto atome.
Në farën e atomit gjenden protone të ngarkuara pozitiv. Këto ngarkesa pozitive, shtynë njëri tjetrin. Por, për të dalë në shesh, mrekullitë e krijimit duhet që protonet të ngjiten me njëri tjetrin dhe të mblidhen në njëjtën pikë. Protonet dhe neutronet që shtynë njëri tjetrin brenda në atom fuqia që i burgosë në të njëjtën pik është shumë e fuqishme dhe emri i kësaj force, është fuqia nukleare që gjendet në farë. Copat e vogla që mbartin këtë fuqi quhen ”gluan” që në Latinisht ka kuptimin ngjitëse. ( Dhe forca e shkatërrimit me fuqi të bombës atome është formuar duke përdorur këtë fuqi) Allahu që çdo gjë të gjithësisë e ka rregulluar me rëndësi matematikore të (ndjeshme) veçantë, dhe këtë forcë të fuqishme e ka rregulluar në një mënyrë të veçantë. Protonet që shtyjnë njëri tjetrin, kjo fuqi i ngjit në një mënyrë të bashkuar, nëse do ishin më të dobët protonet nuk do tu mbanin së bashku, dhe nëse kjo fuqi do ishte më e fortë, protonet dhe neutronet do të përziheshin me njëra tjetrin.
Bomba atome, neve na ka dëshmuar në një mënyrë fatkeqe ekzistimin e forcës së fuqisë që gjendet brenda në atom. Mirëpo kjo neve na tregon edhe këtë që, njëra prej faktorëve që mundëson jetesën tonë në dynja në një mënyrë të rehatshme është përbërja ekuilibruar brenda atomit. Për shkak të kësaj ekuilibri lëndët nuk prishen menjëherë dhe nuk lëshon rreze që të japi dëm njerëzve. Dhe njëra prej elementeve që mundëson ekuilibrin e këtij atomi, është fuqia dobët nukleare. Veçanërisht kjo fuqi është e rëndësishme në realizimin ekuilibrit të farave që brenda kanë tepër neutron dhe proton.
Kurse Fuqia që mundëson krijimin e atomit,është fuqi elektromagnetike. Kjo fuqi, mundëson shtyrjen e njëri tjetrit të copave të ngarkuara me të njëjtën ngarkesë dhe si ashtu tërheqjen e njëri tjetrit të copave të ngarkuar me elektrik të kundërt. Dhe kështu elektronet me protonet janë mundur të bashkohen duke tërhequr njëri tjetrit. Mirëpo kjo ardhja e përbashkët e ka një kufi. Elektronet në trajektore(vija e lëvizjes)kur kthehen rreth farës me një shpejtësi të madhe nuk ngjiten në proton. Shtyrja e njëri tjetrit të elektroneve të ngarkuara negativ që rrotullohen vazhdimisht dhe nuk e ndryshon asgjë tërheqjen e protonit të elektronit. Elektron as Nuk del jashtë trajektores, as nuk ngjitet tek protonet që tërheq vetën e tij, as me ndikimin e shpejtësisë, dhe as me ndikimin e elektroneve të tjerë që e shtynë. Ai që i vë ne punë të gjitha këto lëvizje elektroneve pa dije, patjetër që është krijuesi edhe lëndës,edhe i atomit,edhe i elektronit dhe i çdo gjëje tjetër. Nëse dëshironi njerëz me vetëdije,le të bëjmë një eksperiment. Le të lidhim një fije tek beli i tre pesë shokëve të tanë dhe duke kaluar disa veta në mes këta tre pesë veta kur ta tërheqin veten e tyre sikur të ishin të ngjitur,personat që ndodhen përreth të rrotullohen duke vrapuar rreth qendrës që ndodhet në mes. Këta persona që rrotullohen ta shtyjnë njeri tjetrin. Dhe personat që ndodhen në mes e përfaqësojnë farën le të shtyn njëri tjetrin. Pa dyshim nuk do të presim që të bëjnë me qindra shëtitje në sekondë si elektroni i atyre që rrotullohen për rreth. Mirëpo vallë njerëzit me vetëdije në këtë gjendje a mund ti imitojnë lëvizjen e atomit brenda një minutë. Dhe imitoni modelin e një atomi me tre ose katër trajektore dhe mendoni se përreth farës përfaqësuese ka kthime në tre katër vijë (daire). Disa mundje sumo që përfaqësojnë ”Gluonët” ngjitësen e fuqishme që ndodhet brenda farës, ata që tërheqin fijen, mirëpo ata që ndodhen në mes dhe shtyjnë njëri tjetrin dhe sikur ta mundësojmë qëndrimin e tyre pran njeri tjetrit, kush e di sa interesant do bëhej eksperimenti ynë. Njerëzit me vetëdije që nuk pati sukses ta bënin brenda një minute mënyrën e një lëvizje, bile nuk mund ta shqiptojmë me mijëra vjet numrin protoneve, po elektronet si kanë sukses? Edhe brenda një gurit ka trilion copa atomi. Shumë kohë më parë atomet e shumta që ekzistojnë në trup dhe gjithësi,janë prodhuar në yllet gjigant që ndodhen shumë larg. Kalciumi që ndodhet në dhëmbët tanë,atomi karbon që ndodhen në picë,dhe atomi hekur që ndodhet në trup është prodhimi i ylleve me nxehtësi gjithmonë të lartë. Lëndët e papërpunuara të gjithësisë, prodhohen dhe piqen në kuzhinën e kujdesshme të ylleve, pastaj pica bëhet gjaku ynë,mishi ynë,dhëmbi ynë,dhe syri ynë.
Këto që janë treguar,mos ti dëgjojmë si një përrallë që është realizuar larg. Duke filluar nga dora ynë,flokët,syri,nga ushqimi që hamë e deri te karrigia që ulemi,çdo moment e çdo gjë ky rregull i përsosur është duke u shty (vazhduar)akoma. Krijuesi ynë për neve çdo gjë,është duke e mbajtur në këmbë me një fuqi të madhe dhe me një hesap të hollë. Të gjithë këto lëvizje që ndodhen në atom, dhe të gjithë fuqitë që ekzistojnë në atom,mundëson mbijetesën tonë, dhe të lëndës.
Ai është që vetëm Atij i takon sundimi i qiejve dhe i tokës, Ai nuk ka as fëmijë e as nuk ka shok në sundimin e Tij. Ai krijoi çdo gjë, duke e përsosur në mënyrë të qartë e të matur. Surja El-Furkan – 2

ÇFAR DO NDODH TJETËR?
Supozohet se në të gjithë gjithësinë gjenden 10/80 pjesë copëza të vogla. Për ta kuptuar me mirë këtë numër,.mbrapa numrit 1 shkruani 80 zero dhe mendoni madhësinë këtij numri. Pra të gjitha këto copëza të vogla janë rregulluar me shumë kompleks dhe me një fuqi shumë të detajuar ,dhe çdo minutë lëvizjet i vazhdojnë brenda drejtpeshimit të detajuar. Yllet me bishta që janë shfaqur pas përshtatjeve të lëvizjeve të tyre me njëri tjetrin e të gjithë këtyre copave të vogla,edhe supernovat edhe planetët janë krijuar me detaje dhe lëvizin në një mënyrë sikur të ishin llogaritur shumë mirë. Vallë çfarë i duhet tjetër atij që dëshiron të shohë idenë,fuqinë dhe forcën?
Në këtë pjesë munduam t’u tregonim shkurtimisht se përbërja e atomit ka kuptim shumë të detajuar, shumë të përsosur dhe me shumë kompleks. Nëse e analizojmë me thellësi atomin, çudia rritet më shumë dhe bëhemi dëshmitar të përsosmërisë së sajë.
Ta shtojmë edhe këtë që, pas Big Bang-it edhe shfaqja e copëzave të vogla të atomit janë planifikuar në një mënyrë të mirë.
Nxehtësia e çdo rast të plasjes, numri i copëzave të vogla të atomit, fuqitë që futen në fazë çdo moment,forca e këtyre fuqive janë planifikuar me shumë vlerësim të veçantë. Nëse nuk do të sigurohej bile edhe njëra prej këtyre vlerësimeve, as lënda, as atomi, as Bota nuk do ishte, as neve nuk do mund të ishim. Ndryshimi më i vogël që thamë tek të gjithë këto vlerësime, si mbijetesa, rregulli, galaktikat dhe në vend të atomit do të sillet kaosi dhe varfëria. Kur pritet formimi i kaosit dhe ngatërrimi i një plasje, Allahu këtë e ka rregulluar në një mënyrë që në këtë plasje gjithë rregullat fizike i ka formuar, një rregull të përsosur, galaktikë, atom.
Bile edhe njësitë që janë më të vogla se sekonda ka ndikuar shumë në krijimin e gjithësisë. I famshmi Steven Weinberg,është shkrimtari i librit”tre minutat e para” dhe krijesave kritike që ndodhen në minutat e para të gjithësisë dhe këto fjalë të tij janë dëshmi: në disa minuta të para në gjithësisë dhe nëse do të formohej copëza të kundërta dhe copëza me numër të barabartë, kur nxehtësia të bije poshtë gradës një miliard, të gjitha këto humbin dhe jashtë rrezatimit nuk do të mbetej asgjë. Kundër kësaj ngjashmërie ka një argument shumë të qartë; Mbijetesa. Pas humbjes të copave të kundërta dhe copave, për të mbetur mbrapa disa prej tyre duhet të mundësohen lëndët e tanishme që ndodhen në gjithësi, duhej të kishte pak më shumë elektron nga pozitronet, pak më shumë proton nga protonet kundërta dhe pak më shumë neutron nga neutronet e kundërta.
Çdo copë që shfaqet pas Plasjes së madhe duhet të bëhet në kohë të caktuar, në nxehtësi të caktuar dhe në shpejtësi të caktuar. Të gjitha faktet e kësaj Eksplodimi janë bërë me një koncept të veçantë e haptazi, çdo krijim pas eksplodimit na tregon se është realizuar me një art të madh, me një plan të madh dhe me një fuqi të madhe. Ashtu siç e përmendëm shkurtimisht përbërjen e atomit, pas Eksplodimit të Madh edhe krijimin e copave të atomit e përmendëm shkurtimisht. Kur kjo temë të analizohet në thellësi, çudia e planifikimit të mrekullueshëm të krijimit do të rritet edhe më shumë. Mrekullia që ka atomi, jashtë daljes me plan të veçantë të copëzat e atomit është një përsosmëri e veçantë që duhet menduar shumë se si bëhen këto copa dhe rikthehen përsëri në atome. 10/80 copëzat që shtyjnë njëri tjetrin dhe që tërheq me ngarkesë, me drejtpeshim të veçanta, po nëse nuk i kthehet atomeve i thurur me fuqi të madhe, as mbijetesa që them “unë”, as ky libër që lexojmë, as mbijetesa ynë sipër kësaj bote nuk mund të ishte.
Ashtu siç u pa, në thellësitë e gjithësisë edhe me dalë me teleskop edhe me zbritur me mikroskopin e elektronit në thellësinë e lëndës, gjithmonë tregon të njëjtat gjëra:Mrekullinë e artit të Allahut,pafundësia fuqisë së Allahut, përsosmëria e dijës së Allahut,pa arritjet e planeve të Allahut…
Vetëm i All-llahut është sundimi ndaj qiejve e tokës dhe çka ka në to. Ai është i plotfuqishëm për çdo send. Surja El-Maideh – 120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *