Wednesday 25 March 2020

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

Ata të cilët e mohojnë se Kurani është zbritur nga Allahu, thonë se Pejgamberi e ka trilluar Kuranin. Mirë, por si do e sqarojnë se Muhammedi a.s. është i vetmi njeri që në historinë e botës, qysh para viteve 1900-ta […]

Continue Reading...

Mathematics

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

Ata të cilët e mohojnë se Kurani është zbritur

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI Për All-llahun, Ne e krijuam

FENOMENET E PASHTERSHME NË BESMELE

Besmelja sa më shumë që studiohet, tregohen aq më

Geology

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

Ata të cilët e mohojnë se Kurani është zbritur

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI Për All-llahun, Ne e krijuam

FENOMENET E PASHTERSHME NË BESMELE

Besmelja sa më shumë që studiohet, tregohen aq më

Astronomy

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI

FENOMENET E PASHTERSHME NË BESMELE

Human Being

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI

FENOMENET E PASHTERSHME NË BESMELE