Friday 02 December 2016

expand_universe_featured

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

Ata të cilët e mohojnë se Kurani është zbritur nga Allahu, thonë se Pejgamberi e ka trilluar Kuranin. Mirë, por si do e sqarojnë se Muhammedi a.s. është i vetmi njeri që në historinë e botës, qysh para viteve 1900-ta […]

Continue Reading...

News in Pictures

Human Being

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI

KRIJIMI NËPËR TRE ERRËSIRA

FORMIMI I ESHTRAVE DHE MBULIMI ME MISH